Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk

Treningstilbud RG-partier

Vår termin varer fra fredag 3. januar til fredag 19. juni 2020. Oppstart RG-Skole 3. januar t.o.m. fredag 8. mai. Mulighet for videre trening ut skole året mot betaling. Treningsavgift inkludere helg trening, IKKE Vinterferieleir, Påskeleir eller Sommerleir.

I tillegg til treningstider nedenfor er det tilbud til noen av gruppene med Ballett onsdager 18-20 mot betaling.

RG-Skole 6-8 år: 2 timer/uken 

Parti for de som vil begynne på RG. Trening i kropps teknikk og apparat teknikk. Mulighet for opptak til lukket partier etter først semester.

 • Mandager  16.30 -17.30 og fredager 17:00-18:00
 • Treningssted: Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 36, 1351 RUD
 • Treningsavgift: 3.000,-
 • Oppstart fredag 3. januar
 • Avslutt fredag 8. mai.

RG-Skole 9-11 år: 2 timer/uken

Parti for de som vil begynne på RG. Trening i kropps teknikk og apparat teknikk. Mulighet for opptak til lukket partier etter først semester.

 • Mandager  17.30 -18:30 og fredager 18:00 – 19:00
 • Treningssted: Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 36, 1351 RUD
 • Treningsavgift: 3.000,-
 • Oppstart fredag 3. januar
 • Avslutt fredag 8. mai.

Våre konkurranse partier i rytmisk gymnastikk trener i idrettshallen på Bærum Idrettspark (BIP), Hauger Skolevei 36, 1351 RUD og Norges Idrettshøgskole (NIH), Sognsveien 220, 0450 Oslo.

V-20 RG Rekrutt A (2009): 14,5 timer/uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Rekrutt Internasjonal klasse Nivå 1 sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 4 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-19:00
Tirsdag (BIP)16:00-19:00
Onsdag (BIP)16:00-19:00
Torsdag (Emma gymsal)16:00-18:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 •  Treningsavgift: 7.000 (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
 • Oppstart fredag 3. januar 2020
 • Avslutt fredag 19. juni
 • Torsdag trening 09.01, 23.01, 06.02, 20.02, 05.0319.03, 02.04, 23.04

V-20 RG Rekrutt E (2010-2011):  8,5 timer/uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Rekrutt Nasjonal klasse Div. A og B sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 3 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-19:00
Torsdag (Emma gymsal)16:00-18:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 6.000 (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
 • Oppstart fredag 03.01.2020
 • Avslutt fredag 19. juni
 • Torsdag trening 09.01, 23.01, 06.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04 (like uke)

V-20 RG Junior A og B: 15,5 timer i uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Junior Nasjonal klasse Div. A og B sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 4 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-19:00
Styrkerom BIP19:00-20:00
Tirsdag (BIP)16:00-19:00
Styrkerom BIP18:00-18:30
Onsdag (BIP)16:00-19:00
Styrkerom BIP18:00-18:30
Torsdag (Emma Hjorth gymsal)16:00-18:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 7.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
 • Oppstart fredag 3. januar 2020.
 • Avslutt fredag 19. juni.
 • Torsdag trening 16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 12.03, 26.03, 23.04, 07.05 (ulike uker)

V-20 RG Junior C: 6,0 timer i uken

Gymnaster som skal konkurrere Junior Nasjonal klasse Div. C sesong 2020.   Trening 2-3 ganger i uken.

DAGTID
Tirsdag (BIP)16:00-19:00
Onsdag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 4.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • Oppstart tirsdag 07.01.2020
 • Avslutt onsdag 17. juni

H-19 MiniRekrutt F: 9,0 timer i uken

Gymnaster født 2009-2011 som skal konkurrere i Kretskonkurranser og GRGD (Nasjonal oppvisnings konkurranse i mai) sesong 2020. Obligatorisk trening minimum 3 ganger i uken.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-19:00
Onsdag (BIP)16:00-19:00
Fredag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 6000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • Oppstart fredag 3. januar 2020.
 • Avslutt fredag 19. juni

I tillegg til faste treningstider er det ekstra helg trening følgende dager: 10:00-15:00 15.-16.2, 28.-29.3, 4.-5. 4, 18.-18.4.2020

Special Olympics Mini RG:  2 timer i uken

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

Special Olympics RG Elite: 7,0 timer i uken 

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

BIP hallen stengt følgende dato: Ingen dato(er) foreløpig

Leir 2020 for medlemmer:

RG Vinterferieleir: 17.-21. februar BIP 09:00-16:00. Betaling 300,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

RG Påskeleir: 6.-8 april BIP 09:00-16:00. Betaling 300,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

RG Sommerleir: 22.6-26.6 BIP 09:00-16:00. Betaling 300,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

RG Sommerleir: 14.-18.08 BIP 09:00-16:00. Betaling 300,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

Påmelding alle leir til: nedelina1975@gmail.com 

Påmelding RG partier: Medlemmer: https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/

Påmelding Ny Medlem :  https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/#mysoft