Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk

Treningstilbud RG-partier

Høst termin varer fra mandag 17. august til tirsdag 22. desember 2020. Vår termin varer fra mandag 4. januar til fredag 18. juni for alle utenom RG Basic. RG Basic termin varer fra 5. januar til tirsdag 11. mai.

Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen

Konkurranse partier i rytmisk gymnastikk trener i idrettshallen på Bærum Idrettspark (BIP), Hauger Skolevei 36, 1351 RUD og Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum .

RG Rekrutt (2008, 2009, 2010): 13,5 timer/uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Rekrutt Internasjonal klasse Nivå 1/Nivå 2 og Rekrutt Nasjonal Div. A, B og C sesong 2021. Rekrutt Internasjonal obligatorisk trening min. 4 ganger i uken. Alle må delta på alle oppsatte konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Tirsdag (BIP)16:00-18:00
Torsdag (Levre)17:00-20:00
Fredag (BIP)16:00-19:00
Lørdag (BIP) 15-17:30:
(Sandvika Turn, Industriveien 18-20) 15-18:
15:00-18:00
 •  Treningsavgift: 7.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
 • Oppstart mandag 4. januar 2021
 • Avslutt fredag 18. juni
 • Påmelding:

RG Junior (2006, 2007): 15 timer i uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Junior Internasjonal Nivå 3 og Junior Nasjonal klasse Div. A, B og C sesong 2021. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP) (Styrkerom 18:30-19:00)16:00-19:00
Tirsdag (BIP) (Styrkerom 18:00-19:00) 16:00-19:00
Torsdag (Levre) 17:00-20:00
Fredag (BIP) 16:00-19:00
Lørdag (BIP) 15-17:30:
(Sandvika Turn, Industriveien 18-20) 15-18:
15:00-18:00
 • Treningsavgift: 7.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
 • Oppstart mandag 4. januar 2021
 • Avslutt fredag 18. juni
 • Påmelding:

MiniRekrutt (2011): 13,5 timer i uken

Gymnaster født 2011 som skal konkurrere i Kretskonkurranser og GRGD (Nasjonal oppvisnings konkurranse i mai) sesong 2021.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Tirsdag (BIP)16:00-18:00
Torsdag (Levre)17:00-20:00
Fredag (BIP)16:00-19:00
Lørdag (BIP) 15-17:30:
(Sandvika Turn, Industriveien 18-20) 15-18:
15:00-18:00
 • Treningsavgift: 7.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • Oppstart mandag 4. januar 2021
 • Avslutt fredag 18. juni
 • Påmelding:

RG Basic MiniRekrutt (2012-2014): 3,5 timer i uken

Gymnaster født 2012-2014. Parti for nybegynner.Konkurrere i Kretskonkurranser og GRGD (Nasjonal oppvisnings konkurranse i mai) sesong 2021 når de er klar.

Tirsdag (BIP) 16:00-17:30
Torsdag (Levre)17:00-19:00
 • Treningsavgift: 2.750,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • Oppstart tirsdag 5. januar2021.
 • Avslutt tirsdag 11. mai 2021.
 • Tilbud om trening mai-juni 1.000,- sendes 1.5.2021
 • Påmelding:

Special Olympics Mini RG:  3,5 timer i uken

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

Special Olympics RG Elite: 3,5 timer i uken 

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

BIP hallen stengt følgende dato: Ingen dato(er) foreløpig

Leir 2021 for medlemmer:

RG Sommerleir: uke 25, 21.-25. juni BIP 09:00-16:00. Forhånd betaling 300,-/per dag og påmelding i Spond.

RG Sommerleir: uke 32, 9.-13. august BIP 09:00-16:00. Forhånd betaling 300,-/per dag og påmelding Spond.

RG Høstferieleir: uke 40 4.-8. oktober BIP 09:00-16:00. Forhånd betaling 300,-/per dag og påmelding Spond.

Påmelding og betaling for leir/konkurranse gjennom Spond appen. Påmelding er bindende.