Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Høst 2020 17. august – 22. desember 2020.
Priser inkludere IKKE  RG Leir.

RG Rekrutt  = 7.000,-

RG Junior  = 7.000,-

RG MiniRekrutt 2011 = 7.000,-

RG Basic MiniRekrutter 2012-2014 = 3.500,-

RG SO Elite = 4.000,-

RG SO Mini = 3.500,-

Påmelding til partiene (se Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk)

30% søsken reduksjon-trekkes fra minste treningsavgift beløp.

Medlemsavgift 300,- for 2020 i tillegg til treningsavgift (de som har betalt Vår 2020 har betalt for hele året). Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.

STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt. Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.