Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Vår 2020 4. januar – 19. juni 2020.
Priser inkludere helg trening, men ikke RG Leir Vinterferie, Påske eller Sommerleir juni eller august.

RG Skole 6-8 år = 3.000,- dekke perioden 04.01-01.05
RG Skole 9-11 år = 3.000,- dekke perioden 04.01-01.05

RG Rekrutt A = 7.000,-

RG Rekrutt E = 6.000,-

RG Junior A og B = 7.000,-

RG Junior C = 4.000,-

RG MiniRekrutt F = 6.000,-

RG SO Elite = 5.500,-

RG SO Mini = 3.000,-

Faktura sendes ut 01.01.2020 for HELE treningsavgift. Forsøk med utsending av faktura delt i to var mislykket. Noen betalt ikke andre halv del uten flere purring og noen gymnaster sluttet 1/2 veis gjennom sesongen så andre 1/2 del ble ikke betalt.  Budsjett og økonomi til RG er basert på innbetaling av hele treningsavgift som er satt opp; avvik fra dette resultater i mindre trenings tilbud. 30% søsken reduksjon-trekkes fra minste treningsavgift beløp. Medlemsavgift 300,- for 2020 i tillegg til treningsavgift (de som har betalt i januar har betalt for hele året). Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.
STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.