Aktiviteter Høst 2019/Vår 2020

AKTIVITETER Høst 2019/Vår 2020: Kalender www.stabekkturn.no – trykk på dato for mer informasjon
August
• 5.-9. Sommersamling RG, Haugesund https://www.gymogturn.no/events/event/sommersamlingen-rg-2/
• 10.-18. Sommer leir BIP 9-16 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn, alder og sommer leir. Påmelding til nedelina1975@gmail.com
• 19. Oppstart konkurranser RG partier BIP
• 26. Oppstart RG-Skole partier
• 24. Sandvika Byfest
September
• 5.-8. Special Olympic European Games (EM), Slovakia
• 13.-15. Special Olympics Seminar, Milan, Italia – INGEN trening SO Elite
• 30.9-4.10 Høstferie leir Bulgaria
Oktober
• 18.-20. RG Samling Skjeberg
• 20. Kretsens (OAGTK) 100 års Jubileum Show – Ekeberg hallen
November
• 23.-24. Special Olympics Nasjonal konkurranse, Hammer Turn
Desember
• Grøtfest RG?
• 14. Generalprøve Juleoppvisning
• 15. Juleoppvisning
Januar
• 6. Oppstart konkurranse partier RG
• 25.-26. Nasjonal konkurranse Rekrutt Nivå 1
Februar
• 15.-16. Norges Cup konkurranse Junior Nasjonal Div. A, B og C
• 17.-21. Vinterleir RG BIP 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn, alder og Vinter leir. Påmelding til nedelina1975@gmail.com
• 22.-23. Nasjonal Konkurranse Rekrutt 11 år Div. A, B og C; 12 år Div. A, B og C
• 28.-29. Kretskonkurranse STABEKK RG ARRANGØR
Mars
• 14.-15. Norges Cup konkurranse Junior Nasjonal Div. A, B og C
• 22.-24. «Vårspretten» Rekrutt Nivå 1, Rekrutt Nasj. 11 og 12 år Div. A, B og C, Rekrutt Tropp RG for Alle
April
• Special Olympics VM Tyrkia
• 6.-8. Påske leir BIP 9-16 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn, alder og Påske leir. Påmelding til nedelina1975@gmail.com
Mai
• 01.-03. Glade RG Dager (GRGD) Rekrutt Nivå 1, Rekrutt Nasj. 11 og 12 år Div. A, B, C og D, Rekrutt Tropp RG for Alle, Junior Nasj. Div. A, B, C og D
Juni
• Norgesfinalen

Konkurranser utenom terminliste kan komme i tillegg (for eksempel vennskaps konkurranse i Tromsø eller i Skjeberg). Faktura sendes i forkant eller etterkant av konkurranser for påmelding avgift, reise, bankett, osv. Gymnastene deler utgifter for reise/opphold/bankett for trener(e) som er med.