Medlemskap

Medlemskap
Stabekk Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund).
Alle påmeldinger og registeringer av brukere skal foregå i Mysoft.
Alle som ønsker å være aktive i klubben må først meldes inn som medlem.

PÅMELDING PARTI / ARRANGEMENT

Påmelding må gjøres i Mysoft før hvert semester/arrangement:
Bredde:                                                                                                              Høstsemesteret (august – desember)
Vårsemesteret (januar – mai)

Rytmisk Gymnastikk/Troppsgymnastikk/Special Olympics:                                                Høstsemesteret (august-desember)                                                            Vårsemesteret (januar-juni)

NB: Dersom det er et barn som skal gå hos oss, er det barnet som må meldes inn som medlem – ikke foresatte.
Da vi manuelt godkjenner nye medlemmer, kan det ta litt tid før innloggingsinfo mottas på e-post. Husk å ta vare på brukernavn (medlems nummer), passord og legge til adm@stabekkturn.no i kontakt post til senere.
Medlemskontingent pr.år er kr.300,- (2019) og kr.200,- for voksne støtte medlemmer.
Send e-post til mailto:adm@stabekkturn.no hvis dere har spørsmål.

UTMELDING

Ved utmelding av gymnaster er det foreldres ansvar å melde ut barnet. Medlemskap, ikke parti deltagelse overføres automatisk til nest år hvis ikke barna er utmeldt og påfølgende faktura sendes ut automatisk fra påmelding systemet.