Foreldre & Barn 1-3 år

Kleskode: Bevegelig
(Kun begrenset plass)

 Foreldre & Barn
Barn 0-3 år sammen med foresatt
Treningsavgfit: 1.700,- pr semester
Treningssted: Løkeberg skole
Treningstider:Tirsdager 17:00-17:50
Påmelding: https://stabekkturn.weborg.no/event/10

Treningssted: Lysaker skole, STOR GYMSAL
Treningstid: Mandag (17:00-17:50)                                                    Treningsavgift 1.570,- kompensasjon for mistet 1 trening grunnet Corona smittevern og sein oppstart.                                                                                         Link påmelding Foreldre & Barn Mandag – Lysaker : https://stabekkturn.weborg.no/event/6

Det populære kurset foreldre og barn fortsetter. I samspill med foresatt gjennom lek skal barnet lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter som å rulle, krype, gå og løpe over, under og gjennom hinder. Timen legges opp til at barnet får utviklet sin styrke og mestre ferdigheter som balanse og rytme. Barnet må kunne gå før de begynne på kurset.

Ved påmelding er det barnas navn og fødselsdato som skrives i skjema.

Oppstart: MANDAG 14. SEPTEMBER OG TIRSDAG 8. SEPTEMBER 2020..

Siste treningsdag: mandag 7. desember og tirsdag 8. desember. Informasjon om Juleoppvisning 12.-13. desember kommer senere etter reviderte Coronatiltak er klare.

Ingen trening når skolen er stengt (Høstferie uke 40, 28. september – 2. oktober).

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.