Kjennhallen

Sted:Mailandveien 24, 1473 Lørenskog, Norge