Rytmisk Gymnastikk (RG) for Funksjonshemmede (Paragymnaster)

V-19 RG SO Elite (lukket parti)                                                                        Konkurranse tilbud til jenter 10-25 år. Trening foregå i Bærum Idrettspark, Hauger skole vei 36, 1351 RUD (rett over gate fra Rud Videregående).

Jentene trener etter Special Olympics reglement innen for RG. Turn elementer, dans med apparater (Ring, Tau, Køller, Vimpel, Ball).

Treningstilbud: tirsdager 16:00-18:30
                         fredager 16:00-19:00                                                                                           Oppstart: fredag 4. januar
Trenere: Katelyn Garbin, Sarah Lunov og Brenda Garbin
Kontakt Brenda Garbin ved spørsmål: brendagarbin@hotmail.com

V-19 RG SO Mini                                                                                                                Treningstilbud i Rytmisk Gymnastikk til jenter i alder 5-9 år. Jentene følge Norsk opplegg for RG; kropps teknikk og apparat teknikk. Trening foregå i Bærum Idrettspark, Hauger skole vei 36, 1351 RUD.

Treningstilbud: tirsdager 17:00-18:00                                                                                         Oppstart: tirsdag 8. januar
Trenere: Sarah Lunov og Ingrid  Jacobsen
Kontakt Brenda Garbin ved spørsmål: brendagarbin@hotmail.com