Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk

Treningstilbud RG-partier

Høst termin varer fra mandag 19. august til fredag 20. desember 2019. Oppstart RG-Skole 26. august t.o.m. søndag 15. desember (Juleoppvisning). Treningsavgift inkludere helg trening.

RG-Skole 6-8 år: 1,5 timer/uken 

Parti for de som vil begynne på RG. Trening i kropps teknikk og apparat teknikk. Oppvisning som gruppe på Juleoppvisning 15.12. Mulighet for opptak til lukket partier etter først semester.

 • Mandager  17.00 -18.30
 • Treningssted: Bryn skole gymsal, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
 • Treningsavgift: 3.000,-
 • Oppstart mandag 26. august
 • Avslutt med oppvisning 15. desember, Bærum Idrettspark

RG-Skole 9-11 år: 1,5 timer/uken

Parti for de som vil begynne på RG. Trening i kropps teknikk og apparat teknikk. Oppvisning som gruppe på Juleoppvisning 15.12. Mulighet for opptak til lukket partier etter først semester.

 • Mandager  18.30 -20:00 
 • Treningssted: Bryn skole gymsal, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
 • Treningsavgift: 3.000,-
 • Oppstart mandag 26. august
 • Avslutt med oppvisning 15. desember, Bærum Idrettspark .

Våre konkurranse partier i rytmisk gymnastikk trener i idrettshallen på Bærum Idrettspark (BIP), Hauger Skolevei 36, 1351 RUD og Norges Idrettshøgskole (NIH), Sognsveien 220, 0450 Oslo.

H-19 RG Rekrutt A (2009): 11 timer/uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Rekrutt Internasjonal klasse Nivå 1 sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 4 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Tirsdag (BIP)16:00-18:30
Torsdag (NIH)16:30-19:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 •  Treningsavgift: 7.000 (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
  Faktura deles og sendes ut i to omganger. 
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift 
 • Oppstart mandag 19.08.2019
 • Avslutt fredag 20. desember

H-19 RG Rekrutt E (2010-2011):  8,5 timer/uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Rekrutt Nasjonal klasse Div. A og B sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 3 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Torsdag (NIH)16:30-19:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 6.000 (reduseres IKKE med mindre treningsdager).
  Faktura deles og sendes ut i to omganger. 
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift
 • Oppstart mandag 19.08.2019
 • Avslutt fredag 20. desember

H-19 RG Junior B: 10,5 timer i uken (lukket parti)

Gymnaster som skal konkurrere Junior Nasjonal klasse Div. A og B sesong 2020.   Obligatorisk trening min. 4 ganger i uken. Må delta på alle oppsatt konkurranser for sesongen.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Styrkerom BIP19:00-20:00
Tirsdag (BIP)16:00-18:30
Styrkerom BIP18:00-18:30
Onsdag (BIP)16:00-18:30
Styrkerom BIP18:00-18:30
Torsdag (NIH)16:30-19:30
 • Treningsavgift: 7.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager). Faktura deles og sendes ut i to omganger. 
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift
 • Oppstart mandag 19.08.2019
 • Avslutt torsdag 19. desember

H-19 RG Junior C: 8,5 timer i uken

Gymnaster som skal konkurrere Junior Nasjonal klasse Div. C sesong 2020.   Trening 2-3 ganger i uken.

DAGTID
Mandag (NIH)16:30-20:00
Tirsdag (BIP)16:00-18:30
Onsdag (BIP)16:00-18:30
 • Treningsavgift: 6.000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift
 • Oppstart mandag 19.08.2019
 • Avslutt onsdag 18. desember

H-19 RG Junior D: 5 timer i uken

Gymnaster som skal konkurrere Junior Nasjonal klasse Div. D sesong 2020.  Trening 2 ganger i uken.

DAGTID
Tirsdag (BIP)16:00-18:30
Onsdag (BIP)16:00-18:30
 • Treningsavgift: 4000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift
 • Oppstart tirsdag 20.08.2019
 • Avslutt onsdag 18. desember

H-19 MiniRekrutt F: 11,5 timer i uken

Gymnaster født 2009-2011 som skal konkurrere i Kretskonkurranser og GRGD (Nasjonal oppvisnings konkurranse i mai) sesong 2020. Obligatorisk trening minimum 3 ganger i uken.

DAGTID
Mandag (BIP)16:00-18:30
Onsdag (BIP)16:00-18:30
Torsdag (NIH)16:30-19:30
Fredag (BIP)16:00-19:00
 • Treningsavgift: 6000,- (reduseres IKKE med mindre treningsdager)
 • STF Sommerleir (10.-18.8) avgift inkludert i trenings avgift
 • Oppstart mandag 19.08.2019
 • Avslutt fredag 20. desember

I tillegg til faste treningstider er det ekstra helg trening følgende dager: 10:00-15:00 14.-15.9, 9.-10.11 og 11.-12.1.2020

Special Olympics Mini RG:  2 timer i uken

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

Special Olympics RG Elite: 7,0 timer i uken 

https://stabekkturn.no/turn-og-rg-for-funksj-h/rytmisk-gymnastikk-rg-for-funksjonshemmede/

BIP hallen stengt følgende dato: Ingen dato(er) foreløpig

RG Sommerleir: 22.6-30.6 BIP 09:00-16:00. Betaling 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

RG Sommerleir: 10.-18.08 BIP 09:00-16:00. Betaling 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

Påmelding alle leir til: nedelina1975@gmail.com 

Påmelding RG partier: Medlemmer: https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/

Påmelding Ny Medlem :  https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/#mysoft