Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk

Treningstilbud RG-partier

Vår termin varer fra torsdag 3. januar til 21. juni 2019. Oppstart RG-Skole tirsdag 8. januar t.o.m. tirsdag 7. mai 2019. Treningsavgift inkludere helg trening.

Våre partier i rytmisk gymnastikk trener i idrettshallen på Bærum Idrettspark, Hauger Skolevei 36, 1351 RUD følgende dager:

  • RG-Skole 6-8 år: 2,5 timer/uken                                                                               Tirsdag  16.00 -17.00                                                                                       Fredag 16:00-17:30                                                                                                   Treningsavgift: 2.500,- en dag i uken / 3.000,- 2 dager i uken                       Oppstart tirsdag 8. januar                                                                                Avslutt 7. mai med mulighet for fortsettelse til 20. juni
  • RG-Skole 9-11 år: 3 timer/uken                                                                                 Tirsdag  17.00 -18.30                                                                                       Fredag 17:30-19:00                                                                                                   Treningsavgift: 3.000,- en dag i uken / 3.500,- 2 dager i uken                               Oppstart tirsdag 8. januar                                                                                Avslutt 7. mai med mulighet for fortsettelse til 20. juni
  • Minirekrutt (2009): 12,5 timer/uken                                                                          Mandager 16-19                                                                                           Tirsdager 16-18:30                                                                                         Torsdager 16-20 (NIH)                                                                                               Fredager 16-19                                                                                    Treningsavgift: 6.000,- (kan IKKE reduseres med mindre treningsdager)                  Sommerleir avgift inkludert i trenings avgift                                            Oppstart torsdag 3. januar                                                                                Avslutt fredag 21. juni
  • Minirekrutt (2010-2011):  8,5 timer/uken                                                                 Mandager 16-19                                                                                               Onsdager 16-18:30                                                                                             Fredager 16-19                                                                                  Treningsavgift: 5.000,-  (kan IKKE reduseres med mindre treningsdager)              Oppstart fredag 4. januar                                                                                    Avslutt fredag 21. juni                                                                                            Rekrutt:  10,0 timer/uken                                                                                          Mandager 16-19                                                                                            Onsdager 16-20                                                                                                  Fredager 16-19                                                                                    Treningsavgift: 5.500,- (kan IKKE reduseres med mindre treningsdager)          Oppstart fredag 4. januar                                                                                    Avslutt fredag 21. juni                                                                                    Junior:  13,5 timer/uken                                                                                          Mandager 16-19 Idrettshall, 19-20 Styrkerom                                                  Onsdager 16-20                                                                                              Fredager 16:00-19 Idrettshall, 19-20 Styrkerom  (NIH etterhvert 16:00-20:00)        Treningsavgift: 6.500,- (kan IKKE reduseres med mindre treningsdager)  Sommerleir avgift inkludert i trenings avgift                                                    Oppstart fredag 4. januar                                                                                    Avslutt fredag 21. juni                                                                                                I tillegg til faste treningstider bli det ekstra helg trening. Listen bli delt ut ved oppstart.                                                                                                 Special Olympics Mini RG:  1 timer/uken                                                              (Trener Sarah Lunov og Ingrid Jacobsen)                                             Tirsdag 17:00-18:00                                                                                 Treningsavgift: 2.000,-                                                                                          Oppstart: tirsdag 8. januar Siste treningsdag: tirsdag 7. mai
  •  Special Olympics RG Elite: 5,5 Timer                                                                      (Trener Katelyn Garbin, Brenda Garbin og Sarah Lunov)                                        Tirsdag 16.00-18.30                                                                                           Fredag 16.00-19.00                                                                                                   Treningsavgift: 3.500,-                                                                                   Oppstart fredag 4. januar                                                                                    Avslutt fredag 21. juni                              

Helg trening Emma Hjorth gymsal Høst 2018: 16.9, 14.10, 11.11

BIP hallen stengt følgende dato: Ingen dato(er) foreløpig

RG Vinterferie Leir:18.-22.2 klokken 09:00-16:00                                                          Påmelding og betaling 1.850,- hele uken eller 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder.

RG Påskeleir BIP 9-16  man-ons i Påske uken                                                              Påmelding og betaling 1.500,- alle dager eller 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder. 

RG Sommer Leir: 24.-28.06 og  12.-16.08 klokken 09:00-16:00                                    Påmelding til nedelina1975@gmail.com og betaling 1.500,- eller 500,-/dag betales på forhånd til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder. Trenings leir for MiniRekrutt 2009 og Junior inkludert i treningsavgift.

RG Høstferie Leir: Høst ferie uken 40 klokken 09:00-16:00                                          Påmelding og betaling 1.850,- hele uken eller 500,-/per dag til STF konto 5083.06.22249, merkes med navn og alder. 

Påmelding alle leir til: nedelina1975@gmail.com

 Påmelding RG partier: Medlemmer: https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/

Påmelding Ny Medlemmer  https://www.gymogturn.no/medlemmer/trenerklubbleder/mysoft/#mysoft