Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Høst 2018 20. august (RG-Skole 4. september) t.o.m. 20. desember
Priser inkludere helg trening, men IKKE skole ferie Leir.

RG Skole 6-8 år
En dag i uken = 2.500,-
To dager i uken = 3.000,-

RG Skole 9-11 år
En dag i uken = 3.000,-
To dager i uken = 3.500,-

Rekrutt:
5.000,-

MiniRekrutt:
5.000,-

Junior:                                                                                                                        5.500,

Faktura sendes ut etter 01.08.2018. Medlemsavgift 250,- for 2018 i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.
STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.