Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Høst 2019 19. august – 20. desember  (RG-Skole 26. august-15. desember)
Priser inkludere helg trening.

RG Skole 6-8 år = 3.000,-
RG Skole 9-11 år = 3.000,-

RG Rekrutt A = 7.000,-

RG Rekrutt E = 6.000,-

RG Junior B = 7.000,-

RG Junior C = 6.000,-

RG Junior D = 4.000,-

RG MiniRekrutt F = 6.000,-

RG SO Elite = 5.500,-

RG SO Mini = 3.000,-

Første faktura sendes ut 15.05.2019 for halv parten av treningsavgift; andre faktura sendes ut 15.06.2019. 30% søsken reduksjon-trekkes fra minste treningsavgift beløp. Medlemsavgift 300,- for 2019 i tillegg til treningsavgift (de som har betalt i januar har betalt for hele året). Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.
STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.