Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Vår 2019 03. januar-21. juni                                           (RG-Skole og RG SO Mini  08. januar-07. mai)
Priser inkludere helg trening.

RG Skole 6-8 år
En dag i uken = 2.500,-
To dager i uken = 3.000,-

RG Skole 9-11 år
En dag i uken = 3.000,-
To dager i uken = 3.500,-

Rekrutt:
5.500,-

MiniRekrutt 2009:
6.000,- (inkludere sommerleir)

MiniRekrutt 2010/2011:
5.000,-

Junior:                                                                                                                        6.500,- (inkludere sommerleir)

RG SO Mini:                                                                                                              2.000,-

RG SO Elite:                                                                                                                      3.500,-

Faktura sendes ut etter 01.01.2019. Medlemsavgift 300,- for 2019 i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.
STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.