Dommer- og Trenerseminar Troppsgymnastikk

Lørdag 20. januar:
Kl. 10:00 – 19:00. Thon Hotell Opera.
Adresse: Dronning Eufemias gate 4 (rett
ved siden av Oslo Sentral-banestasjon).

Søndag 21. januar:
Kl. 09:30 – 15:30.
Thon Hotell Opera.
Adresse: Dronning Eufemias gate 4 (rett
ved siden av Oslo Sentral-banestasjon).

Haslehallen
Haslehallen, Oslo (konkurransesal B).
Adresse: Eikenga 6, 0579 Oslo.

Dommere (møterom Rigoletto)
Lørdag 20. januar
Kl. 10:00-10:05 Velkommen og praktiske avklaringer.
Kl. 10.05-13:00 Gjennomgang av nytt reglement.
Kl. 13:00-14:00 Lunsj på hotellet.
Kl. 14:00-19:00 Praktisk dømming – frittstående.
Søndag 21. januar
Kl. 09:30-13:00 Gjennomgang av nytt reglement.
Kl. 13:00-14:00 Lunsj på hotellet.
Kl. 14:00-15:30 Praktisk dømming – tumbling og trampett.
Trenere (møterom La Boheme)
Lørdag 20. januar
Kl. 10:00-10:05 Velkommen og praktiske avklaringer.
Kl. 10:05-11:00 Motivasjon og disiplin ved Jacob BieHansen.
Kl. 11:00-13:00 Skadeforebygging i troppsgymnastikk                                                   Kl. 13:00-14:00 Lunsj på hotellet.
Kl. 14:00-14:45 T-bane til Haslehallen (bane nr. 5).
Kl. 15:00-17:00 Praksis i Haslehallen (velg apparat).
– Frittstående: Nytt reglement i praksis.
– Tumbling: Back to basics: Fra flikk-flakk til trippel back.
– Trampett: Sats og skyv trampett/Pegasus.
Kl. 17:00-19:00 Praksis i Haslehallen (velg apparat).
– Frittstående: Nytt reglement i praksis.
– Tumbling: Back to basics: Fra flikk-flakk til trippel back.                                                  – Trampett: Sats og skyv trampett/Pegasus.
Kl. 19:00-19:30 Tilbake til hotellet.
Søndag 21. januar
Kl. 09:30-11:30 Mental trening ved Linn Engdahl Lysvik.
«Hvordan komme tilbake når ting
butter imot».
Kl. 11:30-11:45 Status landslag ved landslagssjef
Henning Ottersen.
Kl. 11:45-13:00 Åpent forum.
Kl. 13:00-14:00 Lunsj på hotellet.
Kl. 14:00-15:30 Nytt reglement.