Innkalling Årsmøte STF 2019

Til medlemmene i Stabekk Turnforening
Rykkinn, 11.02.2019
Innkalling til årsmøte i Stabekk Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Stabekk Turnforening.
Årsmøtet avholdes den 20. mars kl. 20:00 på Bærum Idrettspark, Hauger Skole vei 36, 1351 Rud (stort møterom, 2. etasje).
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6.mars på iulianapatru@gmail.com.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til foreningen: stabekkturn.no.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Stabekk Turnforening

Skribent: bgnimda